چیدان

مطالب مفید و سرگرم کننده

وسیله‌ای کاربردی برای پدرای خوب! +عکس
نویسنده : چیدان - ساعت ٢:٢۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۳
 
تاپ ناپ: یک کریر و حمل کننده کوچک
کودک جالب به نام پیگی بک رایدر را در این آلبوم مشاهده میکنید. وسیله ای برای کول
کردن راحت و بی دردسر کودکان توسط والدین. این کریر نه تنها برای کودک خیلی راحتتر
است بلکه برای پدر و مادر ها هم رفاه بیشتری خواهد داشت زیرا وزن کودک را به تناسب
و بدون صدمه به بخش های مختلف تقسیم میکند و از فشار آوردن به بدن جلوگیری
میکند. 
 
سردرهای فراموش شده تهران +عکس
نویسنده : چیدان - ساعت ٢:٢٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۳
 
ایسنا: ﺩﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺎﺟﺎﺭ ﺳﺮﺩﺭ ﻭ
ﻛﺘﻴﺒﻪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺭﻭﺩﻱ‌ﻫﺎی منازل ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ ﺑﻪ‬‬ ﻭﻳﮋﻩ
ﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﻱ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻭ ﺍﺷﺮﺍﻑ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﺮﺩﺭ ﻣﺠﻠﻞ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﻱ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻴﺰ ﺳﺮﺩﺭﻫﺎﻱ
ﺳﺎﺩﻩ ‬‬ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ‌ﻫﺎ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻛﺘﻴﺒﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ‌ﮔﺮﻓﺖ.

ﻛﺘﻴﺒﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ
ﻣﻌﻤﺎﺭ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﻗﺪﺍﺳﺖ‬‬ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﺁﻥ ﺗﻤﺎﻡ
ﺗﻮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺻﺮﻑ ﻣﻲ‌ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﺘﻴﺒﻪ‌ﺍﻱ ﺯﻳﺒﺎ،‬‬ﺩﻟﻨﺸﻴﻦ ﻭ ﺟﺬﺍﺏ ﺧﻠﻖ ﻛﻨﻨﺪ تا ﻫﺮ
ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ‌ﺍﻱ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ.ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻬﻠﻮﻱ ﺍﻭﻝ ﺑﺎ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻪ ‬‬ﺳﺒﻚ
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺨﺘﻦ ﺣﺲ ﻣﻠﻲ‌ﮔﺮﺍﻳﺎﻧﻪ، ﻧﻤﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ
ﻭﺿﻮﺡ ‬‬ﺑﺮ ﺳﺮﺩﺭ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻏﺮﺑﻲ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ
ﭘﻬﻠﻮﻱ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﻳﮋﮔﻲ‌ﻫﺎﻳﻲ ‬‬ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩ، ﺗﺰﻳﻴﻨﺎﺕ ﻧﻤﺎﻱ
ﻭﺭﻭﺩﻱ‌ﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﻲ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺟﺎﻱ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺳﻨﮓ‌ﻫﺎﻱ ‬‬ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ، ﺳﻴﻤﺎﻥ، ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺪﻳﺪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺬﻑ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺒﺐ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻦ ‬‬ﻛﺘﻴﺒﻪ‌ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ
ﻭﺭﻭﺩﻱ‌ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺯﻝ شد.

ﻭﺿﻌﻴﺖ ‬‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﮔﺮﺍﻧﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺯﻳﺎﺩ ﺳﺎﺧﺖ
ﺳﺮﺩﺭﻫﺎ ﻭ ﻛﺘﻴﺒﻪ‌ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬‬ﺭﻭﻧﺪ ﻧﺰﻭﻟﻲ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
امروزه با چرخ زدن در محله‌های قدیمی تهران کمتر اثری از این سردرها دیده می‌شود و
خود صاحبان منازل، سازمان شهرداری و میراث فرهنگی تهران نیز تمایلی برای حفظ این
آثار ندارند. 
 
تصاویر اشعه ایکس از اره گرفته تا میخ یا موبایل - در بخش های مختلف بدن
نویسنده : چیدان - ساعت ٢:٢۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۳
 

عکس های این آلبوم برای افرادی که ناراحتی قلبی دارند توصیه نمی شود. در این عکس ها
تصاویر اشعه ایکس از انسان هایی می بینید که یک وسیله عجیب - از اره گرفته تا میخ
یا موبایل - در بخش های مختلف بدن آن فرو رفته است.

1.    در این عکسِ اشعه
ایکس بخشی از اره برقی را در گردن و شانه مردی به نام «جیمز ولنتاین»می بینید که در
تاریخ اول آوریل سال 2014 میلادی گرفته شده است. این مرد در بعدازظهر دوشنبه در
حیات خانه خود در حال اره کردن درختان بود که ناگهان تیغه اره در می رود و وارد
گردن او می شود.

2.   
هنگامی که دکترها از زانوی زنی که از درد شدید زانوی خود شکایت داشت، عکس اشعه ایکس
گرفتند متوجه مساله عجیبی شدند: صدها سوزن طلایی ریز که برای طب سوزنی استفاده می
شود، در بافت زانوی این زن باقی مانده بود.

پیش از این عکسبرداری، دکترها
درد این زن 65 ساله کره ای را ورم مفاصل تشخیص داده بودند اما پس از دوره های
درمانی و قرص های زیاد وقتی درد او کمتر نشد، او نزد متخصصان انگلیسی رفت و پس از
عکس‌بردای اشعه ایکس متوجه شدند سوزن های ریز طلایی موجب این همه درد بوده
اند.

3.   
زندانی 58 ساله برای اینه بتواند موبایل و هندزفری خود را داخل زندان ببرد، آن را
در انتهای راست‌روده خود (مقعد) مخفی کرده بود که توسط اشعه ایکس تشخیص داده شد.
برای خارج کردن موبایل، این مرد به بیمارستان منتقل شد.

4.   
در این تصویر، یک قیچی جراحی 17 سانتی‌متری را می بینید که در شکم مرد 69 ساله به
نام «پت اسکینر» جا مانده است. در ماه می سال 2001 میلادی این مرد یک عمل جراحی در
ناحیه شکم در شهر سیدنی داشته است اما درد آن از بین نمی رود و 18 ماه پس از جراحی
هنگامی که عکس اشعه ایکس از شکم او گرفته می شود، متوجه می شوند پزشک جراح، قیچی
خود را در شکم این مرد بیچاره جا گذاشته است.

5.   
مردی در شیکاگو به طور عجیبی میخی را به سر خود می کوبد. پس از آن نیز عکس اشعه
ایکس آن را در فیس بوک با دوستان خود به اشتراک می گذارد. این میخ 8 سانتی‌متر طول
داشته است و پس از جراحی از کاسه سرش بیرون آورده می شود.

6.   
در این تصویر نیزه ای را می بینید که به فرق سر پسری 16 ساله فرو رفته است. «یاسر
لوپز» در 19 ژوئن سال 2012 میلادی به همراه دوست خود به ماهیگیری رفته بوده است که
به طور ناگهانی نیزه ای از بالای چشم سمت راست او وارد سرش می شود. به طور معجزه
آسایی این فرد زنده می ماند و به هیچ کدام از بافت های مغز او نیز آسیب نمی
رسد.

7.   
در این تصویر 6 میخ را در سر کارگر ساختمانی 39 ساله می بینید که دستگاه میخ‌زن
آنها را وارد مغز این کارگر بیچاره کرده است. از این مرد که «اسیدرو مجا» نام و 39
سال سن داشته است در سال 2004 میلادی عکس اشعه ایکس گرفته می شود و در طی یک جراحی
5 میخ از شش عدد از سر او بیرون کشیده می شوند. میخ ششم نیز چند روز بعد از صورت او
بیرون آورده می شود.

8.   
این تصویر نجات یافتن پسرنوجوان از مرگ حتمی است. این پسر 16 ساله در درگیری برای
جلوگیری از دوست خود برای سرقت در ایستگاه اتوبوس مورد اصابت چاقوی 12 سانتی‌متری
قرار می گیرد. این حادثه در جنوب لندن رخ داده است و او پس از حمله سریعا به
بیمارستان منتقل می شود.

9.   
این تصویر در سال 2001 میلادی توسط پلیس منتشر شد و حلقه الماسی را در گلوی مردی 30
ساله نشان می دهد. این مرد اهل شیکاگو این حلقه را از خانه زنی که آنجا مهمان بوده
است ربوده و قورت داده است.

10.   
این عکس نشان دهنده توپ های فلزی و آهن ربایی است که توسط کودکی 8 ساله قورت داده
شده اند. این کودک سریعا مورد عمل جراحی قرار می گیرد و دو هفته در بیمارستان بستری
بوده است.

11.   
این تصویر وحشتناک قیچی باغبانی را در صورت مرد 86 ساله نشان می دهد. این مرد در
حیات خانه خود مشغول باغبانی بوده است. هنگامی که می خواسته قیچی باغبانی را از
زمین بردارد تعادلش به هم می خورد و با صورت روی قیچی که باز بوده می افتد و قیچی
به چشمش وارد می شود. پس از جراحی های متعدد، این مرد بینایی خود را به دست می
آورد.

12.   
در این عکس، یک بطری کتابی را در معده مردی به نام «محمد یوسف» می بینید که در سال
2007 میلادی گرفته شده است. این مرد هنگامی که توسط پلیس دستگیر می شود بطری را در
مقعد خود فرو می کند. خوشبختانه پزشکان با عمل جراحی بطری را از شکم او خارج می
کنند.

13.   
در تصویر آخر نیز تصویر ماری را می بینید که دو عدد لامپ را بلعیده است.


 
 
عکس: هنر فاضلابی در ژاپن!
نویسنده : چیدان - ساعت ٢:۱۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۳
 
خبرگزاری فارس: آثار هنری موزه‌ها و
گالری‌های ژاپن به خیابان‌ها و فاضلاب‌ها رسید.

 آثار هنری در موزه‌ها و
گالری‌های ژاپن به وفور دیده می‌شود اما این آثار به خیابان‌ها و زیر پای عابران هم
کشیده شده است و درپوش های فاضلاب به سبکی خاص نقاشی شده‌اند.
یک
مقام ارشد دولتی اجازه طراحی بر روی درپوش‌های فاضلاب را در سال 1985 صادر کرد؛ هدف
وی از این کار بالا بردن سطح آگاهی مردم از پروژه‌های پر هزینه فاضلاب برای مالیات
دهندگان بوده است که تا امروز تقریبا 6000 درپوش نقاشی شده در ژاپن وجود
دارد.

عکاس S.Morita «اس موریتا» به تمام ژاپن سفر کرده تا از تمام این
درپوش‌های نقاشی شده عکس بگیرد.

 
 
«مرقع اصناف» عهد قاجار +عکس
نویسنده : چیدان - ساعت ٢:۱٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۳
 
شهرفرنگ: «مرقع اصناف» مجموعه ای است
از تصاویر که در دوران ناصرالدین شاه قاجار تهیه شده و اکنون در کتابخانه ی کاخ
موزه ی گلستان نگهداری می شود. این مجموعه حرفه ها و مشغولیت های مردم دوران خود را
نشان می دهد. این کتاب در بهار سال ۱۳۸۲ توسط سازمان میراث فرهنگی در تهران بازنشر
شده است.


    تصویر مریم بانوی فیوج   
تصویر کربلایی صادق دوغ کشکی   
حسین لاتی وافوری که کشیدن وافور را کامل کرده   
مشهدی محسن اتوکش سر مسجد میرزا موسی   
نوروزعلی فاطمه زرگر در حالتی که مست شده   
زنی است که عزم رفتن به تکیه دولتی را دارد   
استاد رضای پینه دوز   
عزت علی قلندر درحالی که تریاکش تمام شده دعا می کند که تریاک برسد   
حاجی قنبرعلی موجود   
ملا باقر وکیل   
باجی قدم شاد آوازخوان   
مشهدی حمزه نطنزی شاه توت فروش   
مشهدی نظر چال ترخانی   
کربلایی نجف یزدی تریاک کار   
گل محمد هیزم شکن مارندرانی   
حسن گربه سیراب فروش   
مشهدی رنده کهنه سوار زورخانه ملک و کدخدای کهنه چین ها   
ننه زهرای گدا   
کربلایی بمون علی کاشانی باقلا فروش   
حاجی ابراهیم کلاه دوز   
گل مولا که جناب امین حضور از کسوت خارجش نمود   
بیات علی مهتر کالسکه خانه مبارکه   
ملا هادی صلواتچی طهرانی   
زنی است که در دسته خانم خرسوار روضه می خواند   
دایره زنی است در دسته کل رشتی   
غلام رضای همدانی که به چهارقاپ آنچه داشته باخته است   
حسین پهلوان فراش قمی   
رمضان علی شیرفروش نطنزی   
ستاربگ قره قانی   
کربلایی خداداد ماهی فروش   
ملا یوشع یهودی علاقه بند

 
 
← صفحه بعد