تصاویر هواپیمایی شبیه ستاره

ناسا با سرمایه گذاری 100 هزار دلاری برای ساخت یک طرح هواپیمایی فراصوت توسط محققان دانشگاه میامی موافقت کرد که قابلیت چرخش 90 درجه‌ای دارد و به شکل ستاره ای چهارگوش است.

سازمان هوایی آمریکا با اختصاص بودجه سنگین برای توسعه بیشتر نسل جدید از هواپیماهای فراصوت موافقت کرده است تا ایده سفر با نسل جدید جتهای مسافربری پیشرفته تحقق یابد.

 
این هواپیما به نوعی ساخته می شود که از روی زمین بلند می شود و پس از آن زمانی که وارد سطوح اتمسفر فراصوت شد، قسمت کناری خود را فعال می کند و هواپیما چرخش 90 درجه ای می کند تا به پرواز خود در بالاترین بخشهای سطوح فضایی ادامه دهد. به این ترتیب بالهای بلند به دم و سر هواپیما تبدیل می شوند.
این هواپیما شبیه یک ستاره چهارگوش است که دو سمت آن بیرون آمده و دو سمت آن کوتاه تر است.
وقتی این هواپیما از زمین بلند می شود باید بالهای بلندی در هر سمت داشته باشد که این امر موجب می شود هواپیما در طول کوتاه تر و در عرض بلند تر باشد.
به همین دلیل هواپیماهای عادی تجاری دارای چنین بالهای بزرگی هستند، چرا که آنها باید از طول بال برای بازگشت به زمین هم استفاده کنند.
اما از سوی دیگر این بالهای بلند برای زمانی که هواپیما به سرعت فراصوت می رسد یک مانع محسوب می شود، در نتیجه وقتی که هواپیما به اتمسفر فراصوت می رسد چرخش 90 درجه ای خواهد داشت تا بلندتر و باریک تر از زمان پرواز بشود.
این فناوری توسط دکتر جچنگ ژا استاد دانشگاه میامی ارائه شده است.
/ 0 نظر / 11 بازدید